Co je to HCP (Handicap; [hendikep]) a jak se počítá

Slovo handicap (HCP) je asi nejpoužívanější slovo v amatérském golfovém světě. Co toto slovo vlastně znamená a jak se počítá? Na tyto otázky bychom vám chtěli dát odpověď na této stránce.

Svůj HCP má každý amatérský golfista. Jde o číslo, které říká kolik ran nad PAR hráč obvykle hraje. Pokud má hřiště například PAR 72, znamená to, že hráč s HCP 0 by měl toto hřiště zahrát za oněch 72 úderů. Podobně, hráč s HCP 36 by měl toto hřiště zahrát za 108 úderů.

Není to ale tak úplně jednoduché. Každé hřiště je jiné a proto do počítání HCP vstupuje další vliv a tím je obtížnost hřiště (viz hrací HCP).

Cílem každého amatérského hráče je, aby svůj HCP snižoval, čehož může dosáhnout většinou na amatérských golfových turnajích. Pokud tedy hráč zahraje nadprůměrný výsledek, pak se mu HCP sníží, naopak po špatné hře může dojít ke zvýšení jeho HCP.

HCP je číslo, obvykle v rozmezí 0-54, přičemž HCP v rozmezí 37-54 se označuje jako tzv. klubový HCP. Hráč může mít ale také HCP záporný, tzn. menší než nula – takový hráč hraje hřiště obvykle pod PAR.

Dříve než se pustíme do postupu jak se počítá HCP, vysvětlíme několik důležitých termínů.


PAR

PAR jamky je číslo, udávající počet ran, které by měl hráč na jamce uhrát. Samozřejmě jde o hráče s HCP 0. Na každém golfovém hřišti potkáte pouze jamky, které mají par 3, 4 nebo 5. Pro tyto jamky platí následující vzdálenosti:

vzdálenosti pro par (v metrech)
par muži ženy
3 do 220 do 200
4 200 - 450 180 - 390
5 přes 400 přes 360

U každé jamky se počítá se dvěma „údery“ (putty) na greenu. Tzn., že na jamce s PARem 3 by měl hráč dostat míček prvním úderem na green a pak má dva putty, aby dostal míček do jamky. Podobně, na jamce s PARem 5, by měl hráč být po 3 ranách na greenu.

PAR hřiště je pak dán součtem PARů všech jamek na hřišti.

Jaký vliv má na tato tvrzení HCP hráče? Je to celkem jednoduché. Pokud má hráč např. HCP 36, znamená to, že má v průměru 36 ran navíc oproti PARu 18ti jamkového hřiště (později si toto tvrzení upřesníme). Na každou jamku nám tedy připadá přesně 2 rány k dobru. Tzn., že jamka s PARem 3 má pro hráče s HCP 36 vlastně osobní PAR 5. Jinými slovy, hráč s HCP 0 by měl tuto jamku zahrát na 3 rány, zatímco hráč s HCP 36 by měl tuto jamku zahrát na 5 ran.


Course & Slope Rating

Žádná dvě hřiště (ani jamky) nejsou stejná. Jsou hřiště obtížnější a naopak lehčí. Proto existuje jakési ohodnocení obtížnosti hřiště. Na obtížnost hřiště má vliv jeho délka, sklon terénu, převýšení mezi odpališti a greeny, tvar jamek, rozmístění a počat bunkerů atd., atd. Pomocí těchto mnoha a mnoha faktorů se při normování hřiště stanoví dva koeficienty:Hrací HCP (EGA HCP)

Hrací HCP je vlastně HCP hráče na daném hřišti. Tzn., že jde o HCP hráče, který je ovlivněn obtížností daného hřiště, neboli koeficienty CR a SR (course rating a slope rating).

Obtížné hřiště obvykle hráči k HCP něco přidá – hrací HCP je vyšší než jeho přesný HCP. Neboli, obtížné hřiště přidává hráči několik ran k dobru. Naopak lehčí hřiště může hráči z jeho HCP několik ran k dobru ubrat.

A jak se vlastně určí hrací HCP hráče na daném hřišti? Pomocí následujícího vzorce:

Hrací HCP = Přesný HCP x (Slope Rating / 113) + (Course Rating - PAR)

Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celé číslo (bez desetinných míst) a máte svůj hrací HCP pro dané hřiště.

Uvedeme dva příklady:

 1. Golfové hřiště Mstětice - toto hřiště má ze žlutých odpališť následující koeficienty:
  CR = 72,0; SR = 130,0; PAR = 72
 2. Golfové hřiště Stará Boleslav - toto hřiště má ze žlutých odpališť následující koeficienty:
  CR = 62,3; SR = 98,0; PAR = 66

Hráč s HCP 36 má na těchto hřištích následující hrací HCP:

 1. Golfové hřiště Mstětice – 41,0.
 2. Golfové hřiště Stará Boleslav – 28,0.

To znamená, že hráč s HCP 36 má na golfovém hřišti ve Mstěticích navíc 41 ran oproti PARu hřiště – tedy ještě 5 ran k dobru oproti jeho HCP. Naopak na hřišti ve Staré Boleslavi, má pouze 28 ran navíc oproti PARu hřiště – toto hřiště je tedy lehčí a naopak mu z jeho HCP 8 ran ubírá.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že hráč s HCP 36 má na golfovém hřišti ve Mstěticích v průměru 2,27 rány navíc na každé jamce oproti jejímu PARu (41 ran navíc na 18 jamkách – 41 / 18 = 2,27 rány na jednu jamku). To je ale pouze statistický údaj. Ve skutečnosti lze přidávat (nebo ubírat) pouze celé rány.

Klubový HCP

Pro hráče s klubovým HCP (tedy s HCP v rozmezí 37-54) platí poněkud jiné pravidlo pro výpočet hracího HCP. Postup je následující:

 1. Spočítá se hrací HCP pro hráče s HCP 36 podle standardního vzorce (viz výše).
 2. K tomuto výsledku se připočte rozdíl – klubovým HCP – 36.

Příklad pro hráče s HCP 45 ve Mstěticích:

 1. Hrací HCP pro hráče s HCP 36 je: 41,0.
 2. 41 + (45 – 36) = 50,0.

Příklad pro hráče s HCP 45 ve Staré Boleslavi:

 1. Hrací HCP pro hráče s HCP 36 je: 28,0.
 2. 28 + (45 – 36) = 37,0.

HCP jamky

Také každá jamka na hřišti má svůj HCP, neboli svoji obtížnost. Tento HCP se na 18ti jamkovém hřišti označuje čísly 1-18. Tzn., že jamka s HCP 1 je nejobtížnější a naopak jamka s HCP 18 je nejlehčí. Tento údaj se někdy označuje jako pořadí nebo index jamek daného hřiště.

K čemu je tento údaj dobrý? HCP jamky má vliv na přidělování ran k dobru, neboli rozdělení hracího HCP hráče na jednotlivé jamky hřiště. Pokud má hráč hrací HCP 36 na 18ti jamkovém hřišti, je vše jednoduché. Znamená to, že má na každé jamce 2 rány k dobru. Pokud má ale např. hrací HCP 41 pak na některých jamkách má k dobru 3 rány a na některých pouze 2 rány. K tomuto určení se používá právě HCP jamek.

Postupuje se následovně. Z HCP 41 rozdělíme na každou jamku po 2 ranách k dobru – tím použijeme 36 bodů z hracího HCP. Je třeba ještě rozdělit 5 bodů. Ty se přidělí na nejobtížnější jamky – tedy na jamky s HCP (indexem) 1-5. Takže na jamkách s HCP (indexem) 1-5 má hráč s hracím HCP 41 k dobru 3 rány a na zbylých jamkách (s HCP 6-18) má pouze 2 rány k dobru.


Stableford

Na většině amatérských turnajů se hraje na tzv. stableford body. Co to znamená?

Jde o bodování zahraného výsledku na každé jamce podle počtu odehraných ran podle následující tabulky:

počet ran na jamce stableford body
Čtyři rány pod PAR 6
Tři rány pod PAR 5
Dvě rány pod PAR 4
Jedna rána pod PAR 3
PAR 2
Jedna rána nad PAR 1
Více než jedna rána nad PAR 0

Velmi důležité jsou právě ta dvě slova „pod PAR“ nebo „nad PAR“. Pro dva hráče může být na jedné jamce PAR jiné číslo, právě díky hracímu HCP a rozdělení ran navíc na jednotlivé jamky podle jejich indexu.

Hráč s hracím HCP 0 musí jamku s PARem 3 zahrát právě na 3 údery, aby získal 2 stableford body. Ale hráči s hracím HCP 36 „stačí“ zahrát tuto jamku na 5 úderů, aby získal stejné 2 stableford body. Pokud se tedy hráči podaří zahrát tuto jamku za 4 údery, pak získává za tuto jamku 3 body.

Na první pohled to vypadá, že hráč s hracím HCP 36 je na tom lépe, ale všichni co golf hrají, vědí, že se oba nadřou stejně :-).

Co je ale na stableford systému důležité a skvělé? Pokud se hráči některá z jamek nepodaří, nejde o žádnou tragedii. Na této jamce sice nezíská např. ani jeden bod, ale na další jamce začíná znovu a nic se neděje.

Na konci hry se pak jednoduše spočítají stableford body za jednotlivé jamky a tyto body se sečtou. Tím získáme stableford výsledek za celou hru, v kterém je již zohledněn hrací HCP hráče. Tzn., že takto lze porovnávat výsledky všech hráčů bez ohledu na jejich HCP a pohlaví – stableford systém (spolu s vlivem hracího HCP) a rozdělení odpališť toto zajistí.


Změna HCP

A jak dochází ke změně HCP? Pokud hráč získá více než 36 stableford bodů, pak svůj HCP snižuje. Pokud naopak získá málo stableford bodů, může se mu HCP zvýšit. Každému hráči se však nemusí snížit / zvýšit o stejnou hodnotu. Záleží to na HCP kategorii, do které daný hráč spadá.


HCP kategorie

HCP hráčů se dělí do následujících kategorií:

kategorie přesný hcp ochranná zóna snižování zvyšování
1 do 4,4 35 – 36 0,1 0,1
2 4,5 – 11,4 34 – 36 0,2 0,1
3 11,5 – 18,4 33 – 36 0,3 0,1
4 18,5 – 26,4 32 – 36 0,4 0,1
5 26,5 – 36,0 31 – 36 0,5 0,2
6 37 – 54 0 – 36 1,0 0

Co tyto kategorie říkají? Udávají následující:


Takže pokud hráč s HCP 28,0 získá:

 • 40 stableford bodů – pak snižuje svůj HCP o 2 body, tedy na 26,0. Postup výpočtu: (40 – 36) * 0,5 = 2,0.
 • 33 stableford bodů – pak díky ochranné zóně zůstává na HCP 28,0.
 • 24 stableford bodů – pak zvyšuje svůj HCP o 0,2 bodu, tedy na 28,2. V tomto případě nezáleží na tom jak špatný výsledek hráč zahrál. I kdyby získal 0 stableford bodů, zvyšuje svůj HCP pouze o 0,2 bodu.

Z uvedené tabulky je vidět, že hráči s nižšími HCP snižují pomaleji. Navíc hráči s klubovým HCP (tedy s HCP 37-54) snižují rychleji a dokonce nemohou HCP zvyšovat.


Závěr

Nyní již víte jak se HCP počítá a dokonce si umíte sami spočítat nový HCP po své hře. Naštěstí tento výpočet nemusíte sami provádět, protože na každém turnaji v ČR Vám ho spočítají a výsledek (včetně svého nového HCP) pak najdete na serveru ČGF (www.cgf.cz). Pokud ale nehrajete právě na turnaji, pak si svoji hru musíte spočítat sami, případně Vám ji spočítají za určitý poplatek na daném hříšti. Díky tomuto návodu, si můžete spočítat výsledek a nový HCP sami a nebo k tomu můžete samozřejmě zdarma využít náš systém m.golf-score.cz na následující stránce: m.golf-score.cz/score/.

Pokud se chcete o HCP systému dozvědět více, můžete si přečíst oficiální dokument ČGF - Hendikepový systém EGA.